Adachi Museum of Art_Shimane Atomic Bomb Dome_Hiroshima Rurikoji Temple_Yamaguchi Tottori Hana-Kairo Flower Park_Tottori Yubara Hot Springs_Okayama

Itsukushima Shrine_Hiroshima Izumo Taisha Shrine_Shimane Kintaikyo Bridge_Yamaguchi Mizuki Shigeru Road_Tottori Okayama Korakuen Garden_Okayama